TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Pykeijän Ystävät ry:n tietosuojalain 1050/2018 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste on päivitetty 17.12.2019. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja uusin päivitetty versio löytyy aina Pykeijän Ystävien verkkosivuilta pykeijanystavat.fi

1. Rekisterinpitäjä

Pykeijän Ystävät ry
Haukankatu 17, 50190 MIKKELI
Y-tunnus 2531858-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aune Saarelainen

puhelin

3. Rekisterin nimi

Pykeijän Ystävät ry jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttö perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa (yhdistyslaki 11 §), asianomaisen suostumukseen sekä oikeutettuun etuun järjestötoimintaan liittyen.

Henkilötietoja käytetään jäsenluettelon ylläpitämiseen, jäsenmaksujen laskutukseen, jäsenviestintään, yhdistyksen järjestämien matkojen ja tapahtumien hallintaan sekä jäsenalennuksen mahdollistamiseen Pykeijassa.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- etu- ja sukunimi*
- postiosoite, postinumero (vapaaehtoinen)
- postitoimipaikka*
- puhelinnumero (vapaaehtoinen)
- sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
- jäsenyyslaji
- jäsenmaksutiedot

* = yhdistyslain mukaan pakollisia

Tietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan liittymislomakkeesta, sähköpostitse, puhelimitse tai muista tilanteista, joissa jäsen itse luovuttaa tietojaan.

Jäsenyyteen ja tapahtumiin liittyvät maksutiedot kirjataan maksujen keräämisen yhteydessä.

Verkkosivuston kävijöistä ei kerätä tietoja eikä sivusto käytä evästeitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja säilytetään vain Suomessa ja osin (nimi ja paikkakunta) Norjassa yhdistyksen jäsenyrityksissä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Paperille tallennettua tietoa pyritään välttämään ja se säilytetään sivullisilta suojatusti.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Käsittelyn yhteydessä ylijäänyt henkilötieto (ns. "työkopiot") poistetaan tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista joko osittain, lukuunottamatta yhdistyslain mukaan pakollisia tietoja tai kaikkien tietojensa poistamista ("oikeus tulla unohdetuksi"), jolloin jäsenyys lakkaa.

Pyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. yhteystiedot tältä sivulta). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.