Bugøynes, som også blir kalt for Pikku-Suomi – Lille Finland – ligger ved Varangerfjorden i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Bygda ble befolket av finske innvandrere på 1800-tallet, og i dag  bor det omtrent 200 personer i Bugøynes. Selv om det har bosatt seg folk fra ni forskjellige nasjoner i det idylliske fiskeværet, har den finske avstamningen stor betydning for bygda og dens befolkning. Finsk er et språk som den dag i dag  enda er i bruk.

Du kan finne to butikker, post, kapell, skole og barnehage, to turistforetak og omsorgssenter i Bugøynes. Bygda ble ikke brent under tyskernes tilbaketrekning under den annen verdenskrig, og stedet  er derfor preget av tett trehusbebyggelse.

Fiske har til alle tider vært hovednæringen i bygda, og kongekrabben har i den senere tid blitt en viktig ressurs. Bugøynes kalles blant annet  for Kongekrabbens hovedstad.

I 2005 fikk Bugøynes sitt eget minnesmerke til minne om den finske innvandringen. Bygda kan også vise til at det er det eneste stedet i landet der blomsten Polarflokk vokser. Blomsten, som kun er lokalisert på kirkegården, er fredet.

-Kaija Bækø

2013-6-Pykeija 081 – kopio